548 nap alatt PhD fokozat a Starter segítségével

PhD-jelöltünkről szóló esettanulmányunkat nem csupán azért tesszük közzé, mert tudománymetriai szempontból tipikus modellt képez, hanem azért is, mert szolgáltatásunk első igénylőjéről van szó, aki a Starter csomag igénybevételének szándékával keresett meg minket.

Ügyfelünknek a PhD fokozat megszerzéséhez szükséges hazai és nemzetközi szintű publikációi hiányoztak. Az intézmény doktori szabályzata szerint e követelmények és a doktori disszertáció összeállítására igen rövid idő állt rendelkezésünkre, mindösszesen 200 nap. Kandidánsunkat figyelmeztettük az időtartam irracionalitására és teljesíthetetlenségére. A releváns egyetem doktori szabályzatában megoldást kerestünk a határidő elhalasztására, és találtunk is ilyet. Az eljárási idő – indokolt esetben, egyéni kérelem alapján – meghosszabbíthatónak tűnt. Jelöltünk élt ezzel a lehetőséggel, és megkapta a hosszabbított időtartamot. 

Ezt követően térhettünk át a doktori iskola publikációs követelményeinek teljesítésére. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy doktorjelöltünk  disszertációjának nyersanyaga addigra már készen állt. Hatalmas adatmennyiséggel rendelkezett, amelyet a munkájával kapcsolatos empirikus kutatások során, több év alatt gyűjtött össze. Lényegében ennek analízise, tapasztalatai, továbbá az ezeken alapuló továbblépési lehetőségek, javaslatok képezték disszertációja törzsanyagát.

Hogyan nyújtottunk számára segítséget a Starter keretében?

  1. Kerestünk és ajánlottunk a témájához releváns és nemzetközi reputációval (Impact Factor) rendelkező olyan szakmai folyóiratokat, ahol kutatási eredményeit, illetve annak egyes elemeit publikálni tudja.
  2. Összegyűjtöttük a hazai megjelenésű, de nemzetközi szinten nem minősített olyan tematikájú folyóiratokat, amelyek helyet adhatnak publikációinak.
  3. A kutatási témájához releváns nemzetközi szakirodalmat gyűjtöttünk össze (a kutatási téma nemzetközi áttekintéséhez, illetve komparatív elemzésekhez) , amelyeket a doktorjelölt mind a publikációk, mind pedig a disszertáció elkészítése során eredményesen hasznosított. 
  4. A jelölt által elkészített tanulmányokat formai és hivatkozási szempontból ellenőriztük, javítottuk.
  5. Angol nyelvre fordító szakembert ajánlottunk.
  6. Értelmeztük a folyóirat-szerkesztőségektől küldött lektori jelentéseket és instruáltuk a jelöltet a nevesített hibák javításában.

Milyen eredményeket hozott az együttműködés?

  1. A hosszabbítással együtt is igen szoros határidő – másfél év – alatt sikerült teljesíteni a Doktori Iskola szabályzatában megfogalmazott publikációs követelményeket, közöttük a hazai és az Impact Factorral rendelkező folyóiratban történő publikálást is.
  2. A doktorjelölt eredményesen, summa cum laude minősítéssel megvédte doktori disszertációját, és az egyetem Doktori Tanácsának pozitív döntése alapján megkapta a doktori (PhD) fokozatot.
  3. Ügyfelünk a közelmúltban keresett meg minket azzal a szándékkal, hogy habilitálni szeretne, amelyhez a tudománymetriai követelmények teljesíthetősége érdekében a Step by step tudománymetriai szakértői szolgáltatást kívánja igénybe venni.

Izgatottan várjuk tehát a folytatást!

Olvasson még a tudománymetriáról! a citáció-menedzsmentről! a publikálásról! az eredményeinkről!

#konzultáció

Mi történik a konzultáción?

Filozófiánk: az ügyfélért szakmailag felelünk, tehát minden információval ellátjuk – így nem választhat megalapozatlanul. Jelentkezzen az első, ingyenes konzultációnkra! A Starter csomag esetében A Starter

Tovább olvasom »
#citáció-menedzsment

Hogyan találtunk 200 citációt 2 hét alatt?

A citációk fontosságáról A tudományos fokozatok és címek, valamint a kutatási pályázatok elnyerésének legfőbb kritériuma – az elegendő mennyiségű és minőségű publikáció mellett – a kutatási

Tovább olvasom »