Referenciák

Tudományos mérések, tudományos eredmények

Személyre szabott tanácsadás és támogatás területén

Esetleírások

I.

Eddigi legnagyobb kihívásunk az volt, amikor egy akadémiai doktori címre aspiráló kliensünknek mindössze két hivatkozása hiányzott a feltételek közül, és végső kétségbeesésében fordult hozzánk segítségért. Ráadásul a határidő is nagyon szorított. Ketten, két napot dolgoztunk, és – túlteljesítve a kérést – 3 citációt találtunk. A jelölt eredményesen teljesítette a követelményeket, ma már az MTA doktora (DSc) cím büszke viselője. 

Ügyfél

Egy akadémiai doktori címre aspiráló kliens.

Szolgáltatásunk

Citáció-menedzsment.

Kihívás

2 hivatkozás keresése szűkős határidővel.

Eredményünk

3 citációt találtunk ketten 2 nap alatt.

Kimenetel

Mutasd be a problémát, amit megoldasz, emeld ki a célközönséget, bizonyítékaidat vagy egy előnyöd, funkciód.

II.

Egy PhD-jelölt azzal kereste meg szolgáltatásunkat, hogy a fokozat megszerzéséhez hiányoznak a nemzetközi minősítettséggel rendelkező és a doktori iskola által akkreditált folyóiratban megjelenő publikációi, ezért évek óta húzódott a védése. Interdiszciplináris témája az orvostudományt és a sporttudományt egyaránt érintette. Nem volt egyszerű a feladat, mert közismert, hogy az orvostudományi szaklapok meglehetősen magasra teszik a publikációs szintet. A doktori iskola által előírt Impact Factor értéket végül két közlemény nemzetközi szintű mentorálásával tudtuk megvalósítani. Szakértői támogatásunk eredményeként jelöltünk eredményesen védte meg disszertációját, a publikációs és citációs követelményeknek is megfelelt, így neve előtt megérdemelten szerepel a dr. fokozat. 

Ügyfél

Doktorandusz (PhD) jelölt.

Szolgáltatásunk

Szerzői profil - doktori fokozat megszerzéséhez való tudománymetriai tanácsadás és támogatás.

Kihívás

Az orvostudományi szaklapok magas publikációs szintjei, elvárásai.

Eredményünk

A doktori iskola által előírt Impact Factor értéket végül két közlemény nemzetközi szintű mentorálásával tudtuk megvalósítani.

Kimenetel

Jelöltünk eredményesen védte meg disszertációját, a publikációs és citációs követelményeknek is megfelelt, így neve előtt megérdemelten szerepel a dr. fokozat. Gratulálunk!

III.

Érdekes és számunkra is tanulságos eset volt, amikor egy olyan aspiráló kért segítséget, akinek életútja meglehetősen kacskaringós volt. Úgy alakult az élete, hogy a diplomája megszerzése után nem maradt Magyarországon, hanem más országban kezdte meg és folytatta tudományos kutatásait. Doktori címét is ott szerezte meg, ott volt kutató és oktató az egyik neves egyetemen. A rendszerváltást követően hazajött, ezért a kinti, igen eredményes és sikeres tudományos kutatásait nem tudta folytatni, mert sajátos kutatási szakterülete Magyarországon idegen volt, ezért nem talált olyan kutatóhelyet, ahol befogadták volna. Mintegy 15 éven át más területen dolgozott, és autodidakta módon átképezte magát másik szakterületre, olyanra, amelyre Magyarországon fogadókészség volt. Az egyetemi oktatói előrelépésben azonban egyre kevésbé tolerálták, hogy a doktori fokozat ugyan megvan, de nincs habilitációja. Ezzel a problémával kereste meg szolgáltatásunkat. Az állapotfelmérésre irányuló első megbeszélés során gyorsan kiderült, hogy kutatónk tudományos életútja markánsan két szakaszra tagolódik: egy külföldi, nagyon sikeres, de hazánkban nem folytatható kutatási szakaszra, illetve az idehaza is akkreditált témák kutatására. Az első témában írt publikációi megfeleltek a doktori iskola nemzetközi szintű követelményeinek, ám az azokat közzétevő folyóiratok nem szerepeltek az adott szakterület által elfogadott szaklapok között. Ebben az esetben két irányba kellett haladnunk. Egyrészről olyan közleményeket kellett az aspiránsnak megjelentetnie, amely illeszkedik a befogadó doktori iskola követelményeihez; másrészről pedig meg kellett próbálni befogadtatni életciklusa első felében megírt cikkeket. Szolgáltatásunk támogatásával jelöltünk mindkét feltételt teljesíteni tudta, és mintegy másfél-két év alatt eredményesen, kiemelkedő eredménnyel habilitált. 

Ügyfél

Kutató, oktató.

Szolgáltatásunk

Szerzői profil - habilitációs címhez való tudománymetriai tanácsadás és támogatás.

Kihívás

Az ügyfél tudományos életútjának kettőssége, két tudományterületen való megfeleltetése.

Eredményünk

Szolgáltatásunk támogatásával jelöltünk mindkét feltételt teljesíteni tudta.

Kimenetel

1,5-2 év alatt eredményesen, kiemelkedő eredménnyel habilitált. Gratulálunk!

Folyóiratokra szabott támogatás területén

Esetleírások

I.

Egy 18 évvel ezelőtt alapított elektronikus folyóirat 3 évvel ezelőtt, 2020-ban fordult szakértői szolgáltatásunkhoz. Átlagos kiadvány volt, nem jobb és nem rosszabb, mint a többi egyetemi periodika. Az „egy szaklap a sok közül” szerepkörből nemzetközi minősítettségre szánta el magát. Tudománymetriai hatásvizsgálat mentén elemeztük a folyóiratot, definiáltuk a szakaszosan elérendő célokat és az azok eléréséhez vezető feladatokat. Mára a folyóiratot a hazai szinten a Top10 közé sorolták, több, mint 20 hazai és nemzetközi szakirodalmi és folyóiratminősítő rendszer regisztrálja, és a legjobb úton halad abba az irányba, hogy bekerüljön a világ legelismertebb folyóiratreferáló rendszereibe és megszerezze a Quartilis besorolást, valamint Impact Factor szintet érjen el. 

Ügyfél

18 évvel ezelőtt alapított elektronikus folyóirat.

Szolgáltatásunk

Kiadványmenedzsment.

Cél

Az „egy szaklap a sok közül” szerepkörből nemzetközi minősítettségre tegyen szert az egyetemi periodika.

Eredményünk

Mára a folyóiratot a hazai szinten a Top10 közé sorolták, több, mint 20 hazai és nemzetközi szakirodalmi és folyóiratminősítő rendszer regisztrálja.

Irány

A legjobb úton halad abba az irányba, hogy bekerüljön a világ legelismertebb folyóiratreferáló rendszereibe és megszerezze a Quartilis besorolást, valamint Impact Factor szintet érjen el.

II.

Egy hét évvel ezelőtt indított folyóiratot eleve azzal a céllal alapított egy civil szerveződés, hogy a szaklapoktól megszokott célokon túl, a lehető legrövidebb időn belül nemzetközi minősítettséget érjen el. A folyóirat stratégiáját és taktikai lépéseit ez a cél határozta meg. Tudománymetriai szakértői szolgáltatásunkkal az első perctől fogva támogattuk kitűzött céljaikat, és a szerkesztőség a legmesszebbmenőkig együttműködő volt. A folyóiratot jelenleg 19 hazai és nemzetközi szakirodalmi és folyóiratminősítő rendszer regisztrálja, és a múlt évben felkerült a világ legnagyobb presztízsű lapminősítő rendszerébe, a SCImago listára. A közelmúltban pedig szép reményekkel indult az Impact Factor értékért is. 

Ügyfél

7 évvel ezelőtt alapított folyóirat, szaklap.

Szolgáltatásunk

Kiadványmenedzsment.

Cél

A lehető legrövidebb időn belül nemzetközi minősítettséget érjen el a szaklap.

Eredményünk

A folyóiratot jelenleg 19 hazai és nemzetközi szakirodalmi és folyóiratminősítő rendszer regisztrálja, és a múlt évben felkerült a világ legnagyobb presztízsű lapminősítő rendszerébe, a SCImago listára.

Irány

A közelmúltban pedig szép reményekkel indult az Impact Factor értékért is.

Intézményekre szabott támogatás területén

Esetleírás

I.

Közismert, hogy az úgynevezett modellváltó egyetemek felé a kormány részéről objektíven mérhető teljesítményelvárások vannak. Ennek része a tudományos eredmények kibocsátásának és hatásának jelentős emelése is. Ezeknek az egyetemeknek egy részében korábban nem ezek a teljesítmények voltak a fókuszban, ma viszont ez az egyik legnehezebben megoldható problémájuk, mert ezen a téren nem lehet ad hoc módon és gyorsan eredményeket elérni. Ráadásul több intézményben hiányoznak azok a szakemberek, akik ennek módját, eljárásait, eszközeit alaposan ismerik és operatív szinten is támogatni tudnák a folyamatot. A elmúlt évek során több intézményt tutoráltunk és jelenleg is segítjük ilyen irányú munkájukat.

Ügyfél

Modellváltó egyetem, felsőoktatási intézmény.

Szolgáltatásunk

Intézményi tudománymetriai menedzsment.

Cél

3-5 éven belül az egyetemi minősítésnek megfelelő tudományos eredmények kibocsátásának és hatásának jelentős emelése.