Érdemesnek tartjuk figyelni a Plan S folyamatait. Vajon tényleg komoly katalizátora lesz-e a tudományos kultúra és a tudományos kommunikáció váltásának? 🤔🤓 Az ezzel kapcsolatos Science Europe kezdeményezés 10 pontja valóban forradalmi változásokat prognosztizál.

1. A szerzői jogok a szerzőknél maradnak, korlátozások nélkül. Minden cikknek nyílt licensz alatt kell megjelennie, lehetőség szerint a Creative Commons Attribution Licence CC BY-t alkalmazva. Kivétel nélkül, minden esetben a licensznek meg kell felelnie a Berlin Declarationban foglaltaknak.

2. A jövőben a finanszírozók közösen biztosítják a magas minőségű, nyílt hozzáférésű folyóiratok és platformok számára előírt kritériumokat és szolgáltatásokat magába foglaló intézményrendszert. 

3. Amennyiben ilyen magas minőségű folyóiratok és platformok még nem állnak rendelkezésre, a finanszírozók feladata támogatni és ösztönözni ezek létrejöttét, továbbá a nyílt hozzáférésű infrastruktúra kiépítését.

4. Adott esetben, az Open Access közlési díjakat a finanszírozók és az egyetemek állják a kutatók helyett. Minden kutató számára biztosítani kell a nyílt hozzáférésű publikációs modellt, még akkor is, ha az intézménye korlátozott eszközökkel rendelkezik.

5. Az Open Access közlési díjak Európában szabványosak, és egy bizonyos összegben maximalizáltak.

6. A finanszírozók tárgyalásokat folytatnak az egyes kutatási intézményekkel és egyetemekkel a stratégiák és egyes eljárásmódok egységesítéséről, az átláthatóság érdekében.

7. A fenti alapelvek minden tudományos publikációra vonatkoznak, viszont a monográfiák és könyvek nyílt hozzáférésének biztosítása hosszabb időt és külön eljárást igényel.

8. A hibrid modell nem összeegyeztethető a fenti alapelvekkel.

9. A finanszírozók feladata az előírásoknak való megfelelés monitorozása, és a nem megfelelés szankcionálása.

10. A kutatásfinanszírozók vállalják, hogy a támogatásról szóló döntések meghozásában a munka valódi értékét veszik alapul a publikációs csatorna, az impakt faktor, vagy a kiadó helyett.

Források többek között: 

More to explorer

Starter csomag

548 nap alatt PhD fokozat a Starter segítségével

PhD-jelöltünkről szóló esettanulmányunkat nem csupán azért tesszük közzé, mert tudománymetriai szempontból tipikus modellt képez, hanem azért is, mert szolgáltatásunk első igénylőjéről van

Tudománymetriai konzultáció és tanácsadás

Mi történik a konzultáción?

Filozófiánk: az ügyfélért szakmailag felelünk, tehát minden információval ellátjuk – így nem választhat megalapozatlanul. A Starter csomag esetében A Starter csomag a

Hivatkozáskeresés

Hogyan találtunk 200 citációt 2 hét alatt?

A citációk fontosságáról A tudományos fokozatok és címek, valamint a kutatási pályázatok elnyerésének legfőbb kritériuma – az elegendő mennyiségű és minőségű publikáció

Szólj hozzá!