Tudományos kutatással foglalkozó intézmények, szervezetek független tudománymetriai menedzselése

Tudománymetriai módszerekkel
értékeljük az intézmények, szervezetek és kutatócsoportok kutatási, tudományos teljesítményét.

Tudománymetriai módszerekkel
elemezzük az intézmények és szervezetek publikációs tevékenységét.

Tanácsadást végzünk a nemzetközi és nemzeti egyetemi, felsőoktatási rangsorokat alapvetően befolyásoló intézményi tudományos tevékenység minőségi színvonalának emelése érdekében.

Távlati és operatív terveket dolgozunk ki, folyamatosan analizáljuk, értékeljük a haladást, és meghatározzuk az újabb feladatokat.

Kidolgozzuk az intézmények és szervezetek tudománystratégiai tervét.

Kidolgozzuk az intézményi és szervezeti publikációs stratégiát.

Folyamatosan monitorozzuk, értékeljük és optimalizáljuk a stratégiai terv végrehajtását és a szervezetek tudományos teljesítményét.

Elemzéseket készítünk és tanácsadást végzünk kormányzati szervezetek, oktatási intézmények, for- és non-profit szervezetek számára a tudományos kutatásokra vonatkozó irányítás, tényeken alapuló döntéshozatal, finanszírozás optimalizása érdekében.