Oktatók, kutatók tudományos pályájának támogatása tudománymetriai módszerekkel

Összegyűjtjük, feltöltjük, pontosítjuk, gondozzuk MTMT adatait.

Elkészítjük és menedzseljük MTMT szerzői listáját.

Megtervezzük tudományos életpályáját és a megvalósítást operatív tanácsadással segítjük.

Kidolgozzuk az Ön egyénre szabott publikációs stratégiáját.

Elkészítjük az Ön kutatói, szerzői tudományos profilját.

Segítjük értelmezni a doktori fokozat (PhD, DLA), a habilitációs eljárás és az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges hazai és nemzetközi publikációs, valamint idézettségi követelményeket; felkészítjük a publikációs és tudománymetriai követelmények teljesítésére.

Segítünk értelmezni a hazai és nemzetközi tudományos ösztöndíjak, pályázatok benyújtásához szükséges hazai és nemzetközi publikációs és idézettségi követelményeket és felkészítjük a pályázat tudománymetriai követelményeinek teljesítésére.

Segítjük a hazai és nemzetközi tudományos ösztöndíjak, pályázatok publikációs és tudománymetriai követelményei teljesítését, a publikációk nyilvántartását, a pályázati beszámolók követelményeinek megfelelő jegyzékek elkészítését.

Felkészítjük kutatói team-jét a publikációs és tudománymetriai követelmények teljesítésére.

Szerzőkre szabott általános publikációs tanácsadást végzünk. Ellenőrizzük az Open Access folyóiratokat, hogy a parazita kiadók és a predátor folyóiratok elkerülhetőek legyenek.

Tudományterületekre, tudományágakra, szakterületekre szabott (humán tudományok, társadalomtudományok, természettudományok, műszaki tudományok, orvosi tudományok stb.) és diszciplínákra orientált publikációs tanácsadást végzünk.

Idézettség-növelési tanácsadást és citáció-menedzsmentet végzünk.

Személyre szabott adat - és információ-menedzsmentet, tanácsadást végzünk (personal information-management, PIM).

Asszisztenciával segítjük a kutatói csoportok hálózati működtetését.

Alternatív tudománymetriai tanácsadást nyújtunk (Altmetrics).

Elkészítjük és gondozzuk szerzői profilját.

Egyéb tudománymetriai, publikációs tanácsadást is nyújtunk.