Mi történik a konzultáción?

Filozófiánk: az ügyfélért szakmailag felelünk, tehát minden információval ellátjuk – így nem választhat megalapozatlanul.

A Starter csomag a már meglévő publikációs és citációs nyilvántartások pontosítására, szakszerű rögzítésére fókuszál, és elsősorban a tudományos pályájuk elején állók számára állítottuk össze. A csomag belső logikája háromféle módszert követ, és használjuk azok kombinációit is.

Az 
egyik esetében a szerző minden publikációs és citációs adatot ismer, azokat átadja a Tudománymetria.hu számára, és a szakértői szolgáltatás az így kapott adatokat rögzíti a hivatalos nyilvántartás felületén.

A másik esetben 
a szerző nem biztos abban, hogy a nála lévő adatok pontosak, teljesek és minden téren megfelelnek a tételek rögzítésére vonatkozó szabályoknak. Ilyenkor a Tudománymetria.hu munkatársai első lépésként ellenőrzik a tételek valósságát és pontosítják, szükség esetén kiegészítik, szabványosítják az adatokat. Ezt követően kerül sor tételek rögzítésére. 

A harmadik esetben szolgáltatásunk kiterjed a publikációk és a citációk teljességének összegyűjtésére, az adatok pontosítására, teljessé tételére és szabványos rögzítésére. Az első konzultáción ezeket a kérdéseket beszéljük meg, továbbá közösen kialakítjuk a végzendő munka időbeli ütemezését, a határidőket, továbbá a módszereket. Előkészítjük ügyfelünk döntését. Nálunk alapelv, hogy a munka megrendelése előtt alaposan tájékoztatunk arról, mi mit jelent.

A Step by Step csomag esetében

Step by step csomagunk a tudományos életúton már előrehaladt kutatók számára ad megoldást. Egy olyan úton vezetjük végig ügyfelünket, amelynek a végén valamilyen tudományos cím, rang vár a jelöltre. Ez lehet a PhD-fokozat, a habilitáció, a DSc-fokozat megszerzése, vagy tudományos ösztöndíj elnyerése, továbbá kutatási projektek megszerzése. Ezeknél a feladatoknál több éves közös munkáról van szó, amely az aspiráló és szolgáltatásunk szoros együttműködését igényli. 

Az első konzultáción áttekintjük ügyfelünk eddigi tudományos tevékenységét és definiáljuk a 
kitűzött célt.
Ezt követi az ügyfelünk által szolgáltatott adatok, továbbá a Tudománymetriai 
Szakértői Szolgáltatás által gyűjtött publikációs és citációs adatok alapján készített, adott pillanatra vonatkozó állapotfelmérés eredményeinek írásba foglalása és elküldése a jelölt számára.
Harmadik lépésként értelmezzük ügyfelünk által kitűzött speciális célok publikációs 
és citációs követelményeit, összehasonlítjuk a jelölt eddigi tudományos teljesítményével; értékeljük és elemezzük a lehetőségeket. Erről írásos dokumentációt nyújtunk át ügyfelünk részére.
A konzultációs folyamat befejező fázisában rögzítjük az addig összegyűjtött adatok 
alapján levonható következtetéseket és javaslatokat, definiáljuk a cél eléréséhez szükséges publikációs stratégiát és az ahhoz vezető taktikai lépéseket, valamint kijelöljük az időhatárokat. Ennek teljes dokumentációját szintén átadjuk kutatónknak.

Az évekig tartó közös munka lépésről lépésre

Ezt követően kezdődik meg a közös munka, amelynek során – mindvégig figyelemmel a kitűzött cél elérésére – több éven keresztül operatív szintű támogatást nyújtunk a jelölt számára. E segítségnyújtási folyamat számos szakmai segítségnyújtást jelent az ügyfél számára.
Ilyenek például: melyik folyóiratokban jelentesse meg közleményét; milyen szerkezeti struktúrát kell követnie a publikációnak, annak érdekében, hogy a nemzetközileg minősített folyóiratok közzétegyék írását; az adott lapban előírt idézési és hivatkozási stílus betartása; hogyan érhető el a citációk számának növelése; hogyan találhatjuk meg hivatkozásainkat; angol nyelvre történő szakfordítási szolgáltatás; milyen nemzetközi konferenciákon ajánlatos előadni, milyen hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben vállal szerepet; hogyan vegyen részt a szakmai-tudományos közéletben és az egyetemi képzésben, továbbképzésben stb.

More to explorer

Starter csomag

548 nap alatt PhD fokozat a Starter segítségével

PhD-jelöltünkről szóló esettanulmányunkat nem csupán azért tesszük közzé, mert tudománymetriai szempontból tipikus modellt képez, hanem azért is, mert szolgáltatásunk első igénylőjéről van

Hivatkozáskeresés

Hogyan találtunk 200 citációt 2 hét alatt?

A citációk fontosságáról A tudományos fokozatok és címek, valamint a kutatási pályázatok elnyerésének legfőbb kritériuma – az elegendő mennyiségű és minőségű publikáció

Plan S

Plan S folyamatok

Érdemesnek tartjuk figyelni a Plan S folyamatait. Vajon tényleg komoly katalizátora lesz-e a tudományos kultúra és a tudományos kommunikáció váltásának? 🤔🤓 Az ezzel kapcsolatos

Szólj hozzá!