Dr. Sipos Anna Magdolna (PhD)
a tudománymetriai szakértői szolgáltatás vezetője

Dr. Sipos Anna Magdolna

1989-ben kiváló minősítésű könyvtáros, majd 1995-ben szintén kiváló minősítésű szakinformátor diplomát szereztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

2004-ben könyvtártudományi szakterületen, summa cum laude minősítéssel kaptam meg a doktori (philosophiæ doctor, PhD) fokozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

A többnyire különböző szakkönyvtárakban végzett, mintegy 35 éves gyakorló és vezető könyvtárosi tevékenységet 2005 őszén cseréltem fel véglegesen az egyetemi katedrával.

Ettől kezdve a Pécsi Tudományegyetemen induló informatikus könyvtáros képzés kidolgozásban, szervezésében, oktatási és kutatási feladatok végzésében egyetemi docensként, majd intézetigazgatóként, végül címzetes egyetemi tanárként vettem részt.

Ezektől az évektől foglalkozom mélyrehatóbban a tudománymetriával, a témával kapcsolatosan jó néhány tudományos konferencián tartottam előadásokat és több publikációm is megjelent már.

Vallom, hogy hozzáértő kezekben a tudománymetriai vizsgálódások, elemzések igen hasznosak, mondhatni aranyat érnek. Számos empirikus kutatásom által igazolt meggyőződésem az is, hogy a hazai tudományos teljesítmények többsége kiállja a nemzetközi tudományos közélet, közvélemény próbáját, s hogy ennek ellenére a hazai kutatók munkái, eredményei kevésbé ismertek a világban, annak nem elsősorban teljesítményük minősége az oka, hanem a tudománymetriai galaxisban történő jártasságuk hiánya.

Közös referencia-közlemények

 • Sipos Anna Magdolna – Nagy Miklós Mihály –Bikádi Katalin: Tudománymetriai tendenciák a
  21. században = Scientometric tendencies in the 21st century. In: Orvosi Könyvtárak, 2018. 1. sz. pp. 45-79.
 1. Több tudományos folyóirat szerkesztőségében dolgozom tudománymetriai tanácsadóként.
 2. Fontosabb, tudományos igényű, megjelent publikációim a tudománymetria területén:
  • Sipos Anna Magdolna (2016): Ranking of Geography Periodicals Based on International Rating Systems. In: Berghauer Sándor (szerk.): Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában: Nemzetközi Földrajzi Konferencia. 624 p. Konferencia helye, ideje: Beregszász, Ukrajna, 2016.03.31-2016.04.01. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2016. pp. 203-210. ISBN:978-617-7404-01-8
  • Sipos Anna Magdolna – Nagy Miklós Mihály (2015): A „publish or perish” paradigmája Köztes-Európa országaiban. A régió tudományos potenciáljának akadályairól. In: Námesztovszki Zsolt, Vinkó Attila (szerk.): 21. Multimédia az oktatásban és 2. IKT az oktatásban konferencia – 21. Naučna konferenci ja „Multimediji u obrazovanju” i 2. Naučna k onferencija „IKT u obrazovanju. Konferencia helye, ideje: Szabadka, Szerbia, 2015.05.22-2015.05.23. Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015. pp. 175-185. ISBN:978-86-87095-54-0
  • Sipos Anna Magdolna: A hazai pedagógiai szakfolyóiratok és szakirodalom a tudománymetria színpadán. In: Márhoffer Nikolett, Szalacsi Alexandra, Szücs-Rusznak Karolina (szerk.): Horizontok és dialógusok: Absztraktkötet. 281 p. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2015.05.06-2015.05.09. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, 2015. pp. 89-90. ISBN:978-963-642-759-7
  • Sipos Anna Magdolna (2014): Az információs műveltség fogalom biblio- és tudománymetriai vizsgálata. In: Csóka-Jaksa Helga, Schmelczer-Pohánka Éva, Szeberényi Gábor (szerk.): Pedagógia – oktatás – könyvtár: Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. 587 p. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, 2014. pp. 383-397. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár Kiadványai; 12.) ISBN:978-963-642-648-4
  • Sipos Anna Magdolna (2014): A „publish or perish” lehetőségei a hazai felsőoktatásban. In: Mészáros Attila (szerk.): A felsőoktatás tudományos, módszertani és munkaerőpiaci kihívásai a XXI. században. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2014. pp. 134-149. ISBN:978-615-5391-32-3
  • Sipos Anna Magdolna (2012): Academic Handicap on the Academic Potential of the Central and Eastern European Region. In: Berghauer Sándor, Miroslav Dnistrâns’kij, Fodor Gyula, Gönczy Sándor, Izsák Tibor, Molnár József, Molnár D. István (szerk.): Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Nemzetközi földrajzi konferencia, Beregszász, 2012. március 29-30. : 1-2. kötet [Social’no-geografični vikliki u Shidno-Central’nij Evropi na počatku XXI stolittâ : mižnarodna naukova geografična konferenciâ m. Beregovo, 29-30 bereznâ 2012 r.] [Social geographical challenges in the Eastern Central Europe of the XXI. century : international geographical conference, Berehovo (Beregszász), March 29-30, 2012]. Konferencia helye, ideje: Beregszász, Ukrajna, 2012.03.29-2012.03.30. Beregszász: PoliPrint; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2012. pp. 386-393. ISBN:978-617-596-066-0
  • Sipos Anna Magdolna: Az Impact Factoron innen és túl a geográfiában. A földrajzi folyóiratok a tudománymetria mérlegén. In: Modern Geográfia, 2017. 1. sz. 
   URL http://www.moderngeografia.eu/?p=5539
  • Sipos Anna Magdolna: A folyóiratkrízisről. A szakfolyóiratok kiadási modelljének változásairól és áremelkedési tendenciáiról könyvtáros szemmel. In: Könyvtári Figyelő, 2017. 1. sz. pp. 9-30. URL http://epa.oszk.hu/00100/00143/00343/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2017_1_009-030.pdf és 2017. 2. sz. pp. 181-195. URL http://epa.oszk.hu/00100/00143/00346/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2017_2_181-195.pdf