Dr. Nagy Miklós Mihály (CSc, PhD)
tudományos tanácsadó

Dr. Nagy MIklós MIhály

Első diplomámat az egykori Kossuth Lajos Katonai Főiskolán 1985-ben, kiváló eredményű egyetemi végzettségemet pedig 1993-ban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián szereztem. Közel három évtizeden át szolgáltam a Magyar Honvédségnél, zömében egyetemi oktatói és kutatói munkát végeztem.

Két tudományszakon, illetve tudományterületen rendelkezem doktori fokozattal

A Magyar Tudományos Akadémia tudományos ösztöndíjasaként (1993–1996) 1997-ben védtem meg hadtudományi értekezésemet és kaptam kandidátusi címet

Közel két évtizeddel később Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában szereztem másik doktori (PhD) címemet. Mindkét doktorátusom minősítése summa cum laude.

1993-tól, előbb ösztöndíjasként, majd egyetemi adjunktusként, később docensként a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, illetve jogutódján, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanítottam főleg elméleti tantárgyakat.

Eddig mintegy háromszáz tudományos és tudományos népszerűsítő írásom, valamint öt könyvem és egy szöveges történelmi atlaszom jelent meg. Különböző tudományos konferenciákon eddig mintegy száz előadást tartottam. 

Tudományos kutatóként, rendszeres tanulmányközlőként, továbbá folyóirat főszerkesztőként gazdag tapasztalataim vannak a tudományos publikálás gyakorlatáról. Főleg tudománytörténeti, geográfusi, történeti kutatásaim és azok eredményeinek közzététele kapcsán szembesültem a korunkra jellemző tudománymetriai kényszerekkel.

Szakmai véleményem szerint – jóllehet e téren Európa alul reprezentált vidékén élünk, de – a sokszor megoldhatatlannak tűnő tudománymetriai, tudományos minősítési akadályok kellő felkészültséggel leküzdhetők.

 • Nagy Miklós Mihály (2015): A magyar katonaföldrajz negyed évszázada, 1989-2014. In: Pap Norbert (szerk.): Geopolitikai gondolkodás a magyar földrajzban (1989-2014). 139 p. Pécs: IDResearch Kft.; Publikon, 2015. pp. 45-78. (ISBN:978-615-5457-52-4)
 • Nagy Miklós Mihály, Tamás László: (2015): Az első világháború hadtörténelmi térképeken. In: Tomik Nimród (szerk.): Évkönyv 5. (Topolya, Szerbia: Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület, 2015.) pp. 23-34. (ISBN:978-86-87991-13-2)
 • Nagy Miklós Mihály (2014): Magyarország az első világháborúban. Térképek történelmi áttekintéssel. Budapest: Kárpátia Stúdió, 2014. 136 p. (ISBN:978-615-5374-10-4)
 • Nagy Miklós Mihály (2009): A magyar hadiutazás históriája. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2009. 280 p. (ISBN:9789633274668)
 • Nagy Miklós Mihály (2005): A Kárpát-medence földrajzi biztonsága a magyar földrajzi szakirodalomban. In: Pap Norbert – Végh Andor (szerk.): A Kárpát-medence politikai földrajza: IV. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. (Pécs, 2004.10.07-2004.10.08.) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet, 2005. pp. 37-45. (ISBN:963 642 062 9)
 • Nagy Miklós Mihály (2004): Háry János utódai: A magyar katonai utazási irodalom. In: Kortárs, 2004. 12. sz. pp. 91-104.
 • Nagy Miklós Mihály (2004): Szépirodalom és földrajzi, politikai földrajzi tudat. In: Reményi Péter (szerk.): Az integrálódó Európa politikai földrajza: III. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia (Pécs, 2002. november 7-8.) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet, 2004. pp. 232-244. (ISBN:963-641-987-6)
 • Nagy Miklós Mihály – Sipos Anna Magdolna (1999): Az Andrèe-expedíció és a magyar földrajzi szakirodalom. In: Földrajzi Közlemények, 1999. 1-2. sz. pp- 33-41.
 • Sipos Anna Magdolna – Nagy Miklós Mihály (1997): „Gutta cavat lapidem”, avagy miért nincs retrospektív magyar földrajzi bibliográfiánk, amikor lehetne. In: Könyvtári Figyelő, 1997. 2. sz. pp. 236-246.
 • Nagy Miklós Mihály – Sipos Anna Magdolna (1998): Folyóiratok, zsebkönyvek a Magyar Földrajzi Társaság történetében (1872-1945). In: Földrajzi Közlemények, 1998. 1-2. sz. pp. 71-73.
 • Nagy Miklós Mihály – Sipos Anna Magdolna (1998): A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára és jeles könyvtárnoka, Dubovitz István. In: Magyar Könyvszemle, 1998. 1. sz. pp.65-74.

Közös referencia-közlemények

 • Sipos Anna Magdolna – Nagy Miklós Mihály –Bikádi Katalin: Tudománymetriai tendenciák a
  21. században = Scientometric tendencies in the 21st century. In: Orvosi Könyvtárak, 2018. 1. sz. pp. 45-79.